понеделник, 14 април 2014 г.

КАКВО ОСТАНА, поема, Хеми ВАРНАЛИУС


(C) 2015 - Bogomil Kosstoff AVRAMOV-HEMY

КАКВО ОСТАВА ВСЪЩНОСТ -
СЛЕД ЛЮБИМИТЕ!?!
ЕДНА ЛЮБОВ ВЪВ БРОЙ -
КОЯТО ВИНАГИ Е НИЩО;
ЕДНА СЪЛЗА НА КРАК -
ТЪЙ БЪРЗО ИЗПАРЕНА;
ОСТАТЪКЪТ ИЗГАРЯЩА ГОРЧИВИНА -
КОЯТО НЕ ЖЕЛАЕШ ДА СИ СПОМНЯШ . . .

КАКВО ОСТАВА ВСЪЩНОСТ -
ПОДИР ЛЮБИМИТЕ!?!
ПЪТУВАНЕ -
ДО ПЪРВАТА ПРЕГРАДА ОТ ЛЪЖИ;
ИЗВЕЗВАНЕ -
НА ОБИЧАЙНИ ТРЪПКИ;
ВНЕЗАПНО ДЛАНИ ОХЛАДНЯЛИ -
ПОДИР ФАЛШИВИ ДУМИ ЗА ЛЮБОВ..

ТАКА ПОЗНАТАТА БЕЗПОМОЩНОСТ,
ПОТЪНАЛА ВСРЕД ПРАЗНОТА,
В КОЯТО БЕЗРАЗЛИЧНО СВИВАШ РАМЕНЕ -
ПОЕМАЙКИ ПО ПЪТЯТ СИ НАТАТЪК . . .
End-15.04.2014./Varna, BG.
Публикуване на коментар