петък, 19 септември 2014 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВАРНА

01.03.2013 07:50 - ONE WRITER'S DECLARATION, by Hemy VARNALIS
автор: godlieb категория: Новини   
прочетен: 316 коментари: 1 гласове: 
0

последна промяна: 12.09.2013 00:25

DECLARATION
RE: THE VARNA MUNICIPALITY SITUATION

Ясно като бял ден - съветниците на Кмета са все Неварналии - с бая-бая инфилтрационни показатели. Варна не е тяхна грижа. Резултатите са налице. Градът ни напълно е занемарен. Един плочник не е останал годен за придвижване. На места предумишлено са отстранени съществуващи по кадастрален план задъалжителни тротоарни пътеки. Жалби до администрацията на Община Варна-Град се въртят в бюрократически кръг - без никакъв реален резултат. Нелегалните паркинги са безброй. Кой точи пари от тях - не е ясно. Кариерното продвижване във Висинето е първа грижа, занимание и успех. От това и безбройните организационно-правни провали. Не само в градски мащаб - но и в областен. Отчети - по брой обработени преписки - не топлят никого. В други времена, подобно състояние би се отхвърляло по подразбиране. Да изкараш децата на неколцина, кой знае как облагодетелствани родители, в защита на един Достоен Държавен Служител, наистина говори за ментално изоставане във Времето на Времената. Где - да бяхме медици! Но, Варна-Град е всевечная урбанистическая структура. Никога няма да загуби прабългарски дух - че от тук е тръгнало Много от Многото. Никога няма да подцени чувство за имперски граждански дълг - че тук се е подписвала Съдбата на Балканите. Никога няма да пропусне осъзната взаимопомощ - че е намирал опора в Църквата. Независимо от отвратителните кофи за смет, към които Вечни Политически Наложници несвястно Народа Ни насочват. Всякакви умишлено привнесени - подозрително активни за общинска сметка и кметска отговорност културал-авторитети единствено нанасят вреда на характерната креативна атмосфера във Варна-Град; унизяват личното достойнство на отговорни управляющи; напомнят на гладуващите безработни тълпи, че е време за радикална структурално-политическая промяна. Що се отнася до приказки от вида: "КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА" - повече от ясно е. Става дума за напразно предплатена "красота". А петното - върху невинните деца - завинаги ще тлее. До къде стигнахме - Мили Мои Бивши Ученици! Чрез подозрително скроена "красота" - да бъде източвана общинската хазна. Налага се пълна прозрачност върху изразходваните фондове за наука, изкуство и култура.  
The End/ 01.03.2013
Публикуване на коментар