четвъртък, 28 ноември 2013 г.


NOTE BENE:
НАЛИЦЕ Е ПЪЛЗЯЩО A-LA "ATLANTIDA" ПОСТИНДУСТРИАЛНО ПРЕНАТОВАРВАНЕ НА Т.Н. "БАЛКАНИ" И - В ЧАСТНОСТ, НА СТРАНАТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА БЪЛГАРИЯ:
01. СТАРА АЕЦ;

02. НОВА АЕЦ; 
03.РУМЪНСКА АЕЦ;
04. ПРЕДСТОЯЩА ТУРСКА АЕЦ;. 
05. ЮЖЕН ПОТОК; 
06. НАБУКО; 
07. БУРГАС-АЛЕКСАНДРОПУЛОС; 
08. ВЕТРЕНИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ; 
09. СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ; 
10. ПОДЗЕМНО НАТЪПКВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ С ОТПАДНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ;. 
11. БЕЗБРОЙ ШЛАМООТВАЛИ; 
12. СТАРОМОДНИ ТЕРМОЦЕНТРАЛИ; 13. ТАНКЕРЕН ФЛОТ;
14. ПРОГРЕСИРАЩО ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ; 
15. НЯКОЛКОСТОТИН АКТИВНИ СВЛАЧИЩА;. 
16. УДИВИТЕЛНО НИСЪК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ;. 
17. ХАОТИЗИРАН АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК;. 
18. ВЛОШЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; 
19. ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯТ НА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ;. 
20. ДЕПА ЗА ЯДРЕНИ ОТПАДЪЦИ; 
21.ПРЕНАТОВАРЕНО СЪС СТРОИТЕЛСТВО КРАЙБРЕЖИЕ;.
22. ЗАГИВАЩО МОРЕ; 
23. НИСЪК ДОБИВ НА РИБА;.
24.ЗАМЪРСЕНИ ПИТЕЙНИ ВОДИ;.
25.НЕЕФЕКТИВНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ;.
26.ПРИМИТИВЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ;.
27.ВСЕ ПО-НИСКА СОЦИАЛНА ЧУВАЕМОСТ;.
28.БЕЗБРОЙ ИЗВЪНОТЧЕТНИ МИКРОЯЗОВИРИ;.
29.НАД 265 РЕГИСТРИРАНИ СВЛАЧИЩА ОБХВАЩАЩИ НАД 56 000 ДЕКАРА - ОТ ТЯХ НАД 28 АКТИВИРАНИ ВЪРХУ НАД 2 862 ДЕКАРА АКТИВНИ СВЛАЧИЩА;И
30. МАСИРАН НАПЛИВ ОТ НЕЛЕГЕТИМНИ БЕЖАНЦИ;
31. ТЕКУЩИ РАЗРАБОТКИ ПО ШЕЛФА НА БЪЛГАРСКОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ;
32. НЕПРЕСТАНЕН НАТИСК ЗА РАЗРАБОТКИ НВА ШИСТОВ ГАЗ;
33. ЦЯЛОСТНО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ;
И БЕЗБРОЙ ДР.П.

ПИТАНЕ ДО ГОВЕРНМЕНТА:

НЯКОЙ НЯКОГА - ПОДИР ВРЕМЕНАТА НА Д-Р ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ - ПОСТАРАЛ ЛИ СЕ Е ДА НАПРАВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕСМЯТАНИЯ, ЗА ПОЛИФАЦЕТНОТО РИСКОВО ПРЕНАТОВАРВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА НЕУСТОЙЧИВ И НЕПРАВОМЕРЕН ТЕХНОГЕНЕН ИМПАКТ. НА ЕДИНИЦА ПОВЪРХНОСТНА ПЛОЩ - ОТ НАШАТА МАЛОМЕРНАЯ ДЕРЖАВИЦА!
КАК ТАКА - НИКОЙ! 
КАК ТАКА - НИКОЙ! 
КАК ТАКА - НИКОГА ДО ДНЕС! 
КАК ТАКА - НА ТЪМНО!?!
НИМА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ - ОСВЕН ДЪРЖАВА ЗА ПОСЛУЖВАНЕ Е ПРЕВЪРНАТА И - В БАКАЛИЯ ЗА РАЗГРАБВАНЕ!?!
НАКЪДЕ - БЕЗ НЕКАЗИОННАЯ НАУЧНА МИСЪЛ!?!
The End 14.01.2013. Extract www.godlieb.blog.bg (www.heritage.varnalife.com)
The End - 22.11.2013./11:20 am
Hemy Kostass Varnalis's photo.
Публикуване на коментар